Somali

Haddii aad doonayso macluumaad dheeraad ah oo luqaddaada ah kuna saabsan adeegyada Guddiga Degmada, waxaad la xiriiri kartaa Guddiga Degmada adoo isticmaalaya adeegga turjumaanka. Fadlan ka soo wac adeegayaga turjumaanka taleefanka 9280 1940.

Aged and Disbility Services

Adeegyada Qoysaska iyo Carruurta
Services for Families and Children

Xarumaha Madadaalada iyo guryaha Neighbourhood Houses
Leisure Centres and Neighbourhood Houses

Maktabadaha Yarra
Libraries

Ka dhigida Yarra Meel Wanaagsan oo lagu Noolaan karo
Making Yarra a Great Place to Live

Goobaha gaari dhigashada ee Yarra
Parking in Yarra

Baagag iyo Hoolal ijaara ah
Parks and Halls for Hire

Qorshaynta iyo Dhisitaanka
Planning and Building

Qashin, Dib-urogid, Qashinka adag, Qashinka cagaarka ah
Rubbish and Recycling

Golahaaga iyo Xubnaha Golaha
Your Council and Councillors

Back to top
Back to top Back to top