Macedonian - Македонски

Ако сакате повеќе информации на македонски јазик за било кои од услугите на Општината, може да се јавите на Општината преку преведувачката служба. Јавете се на преведувачката служба на 9280 1936.

Услуги за постари и онеспособени лица
Aged and Disability Services

Услуги за семејства и деца
Services for Families and Children

Спортски центри и Neighbourhood Houses
Leisure Centres and Neighbourhood Houses

библиотека
Libraries

Како да ја направиме Јара прекрасно место за живеење
Making Yarra a Great Place to Live

Паркирање во Јара
Parking in Yarra

Паркови и сали  за изнајмување
Parks and Halls for Hire

Градежно планирање и градење
Planning and Building

Ѓубре, отпадоците за преработка, крупeн и зелен отпад
Rubbish and Recycling

Вашата Општина  и општински советници
Your Council and Councillors

Back to top
Back to top Back to top